Sharjah Choir

Year 2016

Choir Master: Sunil Abraham

Choir Fest: 15th Choir Festival (2016) - Sharjah

 

Hosanna Gathering

Yaah Nalla Idayan

 

Year 2013

Choir Master: Santhosh Cherian Punnoose
Choir Fest: 12th Choir Festival (2013) - Sharjah

 

Father Make us one / Living by Faith

Year 2010

Choir Master: Sunil Abraham
Choir Fest: 9th Choir Festival (2010) - Sharjah

Ente Dhaivam Mahathvathil

For This Purpose

Year 2007

Choir Fest: 6th Choir Festival (2007) - Sharjah

 

Kaniverum Snehapithave

Year 2002

Choir Master: Santhosh Cherian Punnoose
Choir Fest: 1st Choir Festival (2002) - Dubai

 

Nandiyode Njan Sthuthi Paadeedum